Download The-Postmodern-Life-of-My-Aunt-(2007)

The-Postmodern-Life-of-My-Aunt-(2007)

The-Postmodern-Life-of-My-Aunt-(2007)
Movie: The-Postmodern-Life-of-My-Aunt-(2007)[122611] Ye Rutang (Siqin Gaowa), a single-living woman in her late fifties, struggles to maintain a dignified life amid the dangers of Shanghai.
Title The-Postmodern-Life-of-My-Aunt-(2007)
Release Date 08/03/2007 (HK)
Time
Genre Romance, Comedy, Drama
斯琴高娃
斯琴高娃...
Ye Rutang...
Chow Yun-Fat
Chow Yun-Fat...
Pan Zhichang...
Zhao Wei
Zhao Wei...
Liu Dafan...
Gang Jiao
Gang Jiao...
Guo Feng...
Shi Ke
Shi Ke...
Jin Yonghua...

Reviews


Leave a Review?

You must be registered and logged in to submit your review.