Download Vivat,-Naval-Cadets!-(1991)

Vivat,-Naval-Cadets!-(1991)

Vivat,-Naval-Cadets!-(1991)
Movie: Vivat,-Naval-Cadets!-(1991)[63537] In the second movie the Naval Cadets are guarding the princess coming from Germany to marry a Russian prince.
Title Vivat,-Naval-Cadets!-(1991)
Release Date 11/11/1991 (US)
Time
Genre Adventure, History
Dmitriy Kharatyan
Dmitriy Kharatyan...
Aleksei Korzak...
Sergey Zhigunov
Sergey Zhigunov...
Aleksandr Belov...
Mikhail Mamayev
Mikhail Mamayev...
Nikita Olenyov...
Kristina Orbakayte
Kristina Orbakayte...
Fike...
Lyudmila Gurchenko
Lyudmila Gurchenko...
Fike's mother...
Mikhail Boyarskiy
Mikhail Boyarskiy...
Chevalier de Brillieu...
Natalya Gundareva
Natalya Gundareva...
Czarine Elizaveta II...
Tatyana Lyutaeva
Tatyana Lyutaeva...
Anastasiya Yaguzhinskaya...

Reviews


Leave a Review?

You must be registered and logged in to submit your review.