"Empress Wu" Full Movie
error

Please register first to watch this movie.

Free Registration...

Title : Empress Wu

Genre : Drama, History

Cast : Li Li-Hua (Empress Wu Tse-Tien/ Nun Ming Kong), Chao Lei (Emperor Tang Kao Tsung), Diana Chang Chung-Wen (Empress Wang /Wong Wong Hau), Yan Jun (Minister Chui Yau Gung), Ding Ling (Shang Kuan Wan Erh), Lok Kei (Crown Prince Hsuan), Kiu Chong (Prince Hsien/Prince Li Xian), John Law Ma (Prince Chieh/Prince Ying), Lo Wei (Minister Pei Yan), Hung Boh (Poet Luo Bin Wang), Kao Pao-Shu (Lady Shang Kuan), Chan Wan-Wa (Lady He Lan), Chu Shao-Yuen (Alchemist Ming Chong Yan), Gam Tin-Chue (Court military official)

Movie Plot : The renowned Li Li Hua plays Wu Ze Tian, the most famous woman in China's four thousand year history.

  • Contact Me
  • DMCA Policy
  • Privacy